Saturday, April 5, 2014

Community Research And Action Group: Pertemuan Pertama

Pada 22 Mac 2014, pertemuan pertama Kumpulan Kajian Komuniti dan Aksi Lapangan telah diadakan dan keputusan-keputusan berikut diambil:

1. Menumpukan usaha menarik lebih banyak ahli pasukan secara personal untuk membolehkan lebih banyak kawasan diberi tumpuan.

2. Akan memulakan usaha turun lapangan, mengumpul data, memetakan kawasan dan bertindak pada setiap bulan pada minggu ketiga.

3. Fokuskan usaha kearah berkomunikasi dengan baik dan nasihat yang membawa mereka mengingati Allah bukan menghukum mereka.

4. Mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan isu setempat untuk penulisan artikel dan laporan.

5. Jika menemui kes-kes yang memerlukan tindakan, tindakan perlu diambil segera.

Prinsip utama:

Kenali dan fahami persekitaran anda.
Analisa isu, masalah dan potensi.
Ambil tindakan.
Buat dokumentasi dan advokasi polisi.


No comments:

Post a Comment