Monday, October 12, 2015

Pusat Penempatan Gelandangan bakal dibuka?

Bengkel 1: Rumah Gelandangan Kuala Lumpur.

Bengkel Hala Tuju Pusat Penempatan Gelandangan. Pusat ini dibina di Jalan Pahang oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Bengkel ini akan membincangkan modus operandi yang sesuai untuk pusat ini. Pusat ini masih belum dibuka.


No comments:

Post a Comment